Plan lekcji 2016/2017

Opublikowano: niedziela, 11, wrzesień 2016 ZPO

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCHI POZALEKCYJNYCH

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2016

Dni tyg

Kolejność

lekcji

KL.II KL.III KL.IV KL.V KL.VI
pn 1.8.00-8.45 e.wcz. - mat rel j.ang
2.8.55-9.40 e.wcz religia j.ang mat przyr
3.9.50-10.35 e.wcz j.ang j.pol przyr mat
4.10.45-11.30 religia e.wcz. przyr j.ang j.pol
5.11.50-12.35   e.wcz. z.komp wf rel
6.12.45-13.30     z.sp/ch z.spch. z.sp/ch wdz
7.13.35-14.20          
wt 1.8.00-8.45 e.wcz. e.wcz. z.sp.ch/w.m z.sp.ch/w.m z.sp/ch/w.m
2.8.55-9.40 e.wcz e.wcz pl j.pol mat
3.9.50-10.35 e.wcz e.wcz wf mat j.pol
4.10.45-11.30 e.wcz. e.wcz mat wf j.pol
5.11.50-12.35 z.komp z.zw.sz j.pol pl pl
6.12.45-13.30       g.w wf
7.13.35-14.20          

sr

1.8.00-8.45 e.wcz. e.wcz. z.spdz/w.ang z.spdz./w.ang z.spdz/rew/w.ang
2.8.50-9.35 e.wcz e.wcz.pl wf j.ang hist
3.9.40-10.25 e.wcz e.wcz j.ang mat przyr
4.10.30-11.15 j.ang e.wcz. przyr j.pol mat
5.11.30-12.15 e.wcz/r z.komp rel przyr j.pol
6.12.20-13.05 z.zw.sz - g.w z.kom j.ang
7.13.10-13.55 zab.j.ang zab.j.ang     rel
8.14.00-14.45          
czw 1.8.00-8.45 e.wcz. e.wcz. z.sp.dz/w.pol z.sp.dz/w.pol z.spdz/rew/w.pol
2.8.50-9.45 e.wcz/r e.wcz muz j.pol g.w
3.9.40-10.25 e.wcz e.wcz j.pol przyr wf
4.10.30-11.15 e.wcz. e.wcz j.pol mat.d mat
5.11.30-12.15   e.wcz tech mat j.pol
6.12.20-13.05     mat j.pol przyr
7.13.10-13.55     k.mat k.mat z.komp
8.14.00-14.45          

pt

1.8.00-8.45 .religia e.wcz.t przyr j.ang j.pol
2.8.55-9.40 e.wcz j.ang j.pol tech tech
3.9.50-10.35 j.ang religia his j.pol mat
4.10.45-11.30 e.wcz. e.wcz rel hist j.ang
5.11.50-12.35 e.wcz. e.wcz mat rel hist
6.12.45-13.30     j.ang muz muz
7.13.35-14.20          
    23 23 27 28,5

30.5 +2 r

 

Odsłony: 2689