11 listopada

Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016 ZPO

Niepodległa, niepokorna

     W czwartek 10 listopada w SSP w Górach miała miejsce uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. W jej trakcie wystąpili uczniowie klas V i VI. Rozpoczęła się tradycyjnie – wprowadzeniem pocztu flagowego i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wyświetlona została kilkuminutowa prezentacja multimedialna ukazująca tło historyczne wydarzeń z lat 1772-1918, a więc okoliczności rozbiorów, okres niewoli i powstań narodowowyzwoleńczych oraz przebieg wydarzeń z lat I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem roli Józefa Piłsudskiego w procesie walki o niepodległość. Następnie uczniowie zaprezentowali szereg utworów poetyckich oraz pieśni legionowych i patriotycznych. Zebrani mieli okazję usłyszeć „Piechotę”, „Pierwszą Brygadę”, „Białą różę”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”i „Rotę”. Akademię zakończyła piosenka „Niepodległa, niepokorna” urozmaicona fragmentami z filmów „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”, „Szwadron”, „1920. Bitwa warszawska” i in. Powagi i podniosłego nastroju dodała akademii efektowna dekoracja z napisem: „Pieśń, czyn, wspomnienie – to jedno, to Polska”.

     Akademię zorganizowali: nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Drogosz i nauczyciel historii Marcin Salamon.

Odsłony: 1960