Tydzień matematyczny

Opublikowano: piątek, 10, marzec 2017 ZPO

W dniach od 6 do 10 marca 2017r uczniowie naszej szkoły w ramach
SZKOLNEGO TYGODNIA MATEMATYKI realizowali zadania związane ze światem liczb oraz kształtów.
 Głównym celem działań było pobudzenie umiejętności logicznego myślenia poprzez gry i zadania matematyczne, rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów matematycznych oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej  matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach  twórczej aktywności.                                                          
Nauczyciele, starali się, aby uczeń zrozumiał, jak ważna jest w codziennym życiu umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych,  znał podstawowe i pochodne jednostki długości, pola, wagi  i czasu,  potrafił współdziałać w zespole w wykonywaniu zadań.Dzień pierwszy poświęcony był liczbom naturalnym. Uczniowie wszystkich klas uzupełniali sudoku, krzyżówki matematyczne, rozwiązywali rebusy. Ogłoszony został  konkurs „Baśniowa Matematyka”.
 W drugim dniu uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie matematycznym pod patronatem MEN  "Pieniądze to nie wszystko" .
W dniu trzecim uczniowie dokonywali pomiarów wagi, wzrostu, powierzchni.
Kolejne działania związane były z geometrią. Uczniowie układali tangramy, sklejali siatki nietypowych brył.
Podsumowaniem tygodnia była  prezentacja prac uczniów, wyników pomiarów (średnia wzrostu, wagi, objętość klas i korytarzy) oraz różnych  ciekawostek matematycznych. Dzięki wspaniałomyślności Pani Dyrektor, uczniowie wyróżniający się podczas Tygodnia Matematycznego otrzymali słodkie nagrody.
 Mamy nadzieję, że przez naszą akcję więcej osób przekona się do tej pięknej dziedziny nauki i życia. Dziękujemy za wspaniałą zabawę i liczymy, że za rok równie aktywnie będziemy obchodzić to matematyczne święto.

Odsłony: 1366