Nasze działania w ramach programo Bezpieczna+

Opublikowano: wtorek, 03, październik 2017 ZPO

Do programu „Bezpieczna+”nasza szkoła przystępuje po raz pierwszy.

Kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa stanowi istotne wyzwanie w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Świadomość młodych ludzi dotycząca otaczających ich zagrożeń nierzadko decyduje o ich zdrowiu a nawet życiu. Niniejszy projekt skupia się na kwestiach związanych z zagrożeniami XXI wieku (otyłością, przemocą, cyberprzemocą i uzależnieniami), pożarami, wypadkami drogowymi, zagrożeniami przyrodniczymi głównie w środowisku leśnym. Skupia się ponadto na kwestiach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy.

     W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom zaplanowano pogadanki, kolportaż ulotek, spotkanie z rodzicami mające na celu konieczność wzmożenia kontroli rodzicielskiej, projekcję filmu edukacyjnego, ćwiczenia praktyczne oraz warsztaty z policjantem ,psychologiem i dietetykiem na temat „Zdrowa żywność”.

     Działania prowadzone w ramach bezpieczeństwa pożarowego niosą tytuł ”Ogień – przyjaciel czy wróg?” Zaplanowano wyjazd do strażnicy w Pińczowie. Ponadto odbędzie się turniej międzyklasowy wiedzy pożarniczej i konkurs plastyczny. W ramach współpracy ze świetlicą środowiskową odbędzie się ponadto prezentacja tematyczna.

     Działania z zakresu pierwszej pomocy noszą hasło „Ratuj życie – bezcenny skarb”. W ich ramach zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Uczniowie będą mieli okazję poznać wyposażenie karetki Pogotowia Ratunkowego, poznać typowe objawy zagrażające życiu i poćwiczyć prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. Ponadto będą odgrywać scenki dramowe – symulacje zgłoszenia wypadku na Pogotowie Ratunkowe.

     Jednym z priorytetowych działań projektu są przedsięwzięcia pt. „Ja i inni użytkownicy drogi” mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Obejmują one mikołajkową akcję „Kierowco, zwolnij” (wykonywanie transparentów), gry i zabawy edukacyjne w miasteczku ruchu drogowego, wykonywanie makiet ruchu drogowego oraz udział w rywalizacji w ramach turnieju BRD i rajdu rowerowego zorganizowanego przez Policję,

     Ostatnia grupa zagrożeń, której dotyczy niniejszy projekt związana jest z lasem – jego florą (rośliny, owoce, grzyby) i fauną (dzikie zwierzęta, owady i pajęczaki). Uczniowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu podczas spotkania z leśnikiem. Wykonają ponadto album i prezentację oraz plakat do wiersza K. Brykczyńskiego

Odsłony: 3498