ZPO Góry

Opublikowano: czwartek, 25, wrzesień 2014 Super User

Witamy

"Jeśli potrafisz wypełnić bezlitosny czas,
Każdą sekundę, co staje się wiekiem,
Twoją się stanie Ziemia i wszystko wśród nas
I... coż więcej, mój synu: staniesz się CZŁOWIEKIEM..."

Rudyard Kipling


Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Michałów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

Misja: "Mała szkoła dużych szans na rozwój każdego ucznia"
Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.


WAŻNE:

Wybór oferty "Zakup oraz dostawa materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów klasy I". Wpłynęła tylko jedna oferta cenowa na wykonanie zadania - tj. Nowa Era Sp. z o.o. - KLIK

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014- „Wyprawka szkolna”. - KLIK

Zapytanie ofertowe - Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I. - KLIK

W zakładce "Podręczniki" pojawił się nowy wykaz podręczników na rok 2014/15.

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w roku szkolnym 2013/14. - KLIK

W zakładce "Dla rodziców" pojawiło się zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie dożywiania uczniów.

Odsłony: 5197