Filtr

Rajd rowerowy w ramach programu Bezpieczna+

W dniu 27 września w naszej szkole odbył sie rajd rowerowy z okazji Dnia Chłopaka zorganozwany w ramach programu Bezpeczna +. Rajd odbył się pod eskortą Policji. Zanim wuruszyliśmy trasę pan dzielnicowy zapoznał wszyskich z azasadami bezpiecznego poruszania się dużą grupą w ruchu ilicznym. Wszyscy uczestnicy rajdu mieli założone kamizelki odblaskowe. O godzinie 9 wyruszyliśmy 10 sosobowymi grupami w kierunku leśniczówki w Michałowie. Trasa nie była zbyt odległa i wymagająca, a pogoda wyjątkowo dopisała. W trakcie rajdu zatrzymaliśmy się przy Stadninie Koni w Michałowie, gdzie mogliśmy podziwiać dumę naszej okolicy czyli piekne konie arabskie na pastwiskach. Po dotarciu do leśniczówki zostaliśmy powitani przez dwóch panów leśniczych, którzy zaprowadzili nas do przepięknej altany z ogromnym ogniskiem. Po zapoznaniu się panowie przeprowadzili pogadankę na temat "Niebezpieczeństw jakie kryje las" włączajac w rozmowę wszystkich uczniów. po pokazie uczniowie rozbiegli się po lesie w poszukiwaniu grzybów pod opieką panów Bartka i Adriana, a panie zajęły się pieczeniem kiełbasek. Po zjedzeniu kiełbasek uczniowie otrzymali drobne upominki od panów Bartka i Adriana i niecierpliwie czekali na pizzę z okazji Dnia Chłopaka.

 

 

 

 

 

Nasze działania w ramach programo Bezpieczna+

Do programu „Bezpieczna+”nasza szkoła przystępuje po raz pierwszy.

Kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa stanowi istotne wyzwanie w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Świadomość młodych ludzi dotycząca otaczających ich zagrożeń nierzadko decyduje o ich zdrowiu a nawet życiu. Niniejszy projekt skupia się na kwestiach związanych z zagrożeniami XXI wieku (otyłością, przemocą, cyberprzemocą i uzależnieniami), pożarami, wypadkami drogowymi, zagrożeniami przyrodniczymi głównie w środowisku leśnym. Skupia się ponadto na kwestiach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy.

     W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom zaplanowano pogadanki, kolportaż ulotek, spotkanie z rodzicami mające na celu konieczność wzmożenia kontroli rodzicielskiej, projekcję filmu edukacyjnego, ćwiczenia praktyczne oraz warsztaty z policjantem ,psychologiem i dietetykiem na temat „Zdrowa żywność”.

     Działania prowadzone w ramach bezpieczeństwa pożarowego niosą tytuł ”Ogień – przyjaciel czy wróg?” Zaplanowano wyjazd do strażnicy w Pińczowie. Ponadto odbędzie się turniej międzyklasowy wiedzy pożarniczej i konkurs plastyczny. W ramach współpracy ze świetlicą środowiskową odbędzie się ponadto prezentacja tematyczna.

     Działania z zakresu pierwszej pomocy noszą hasło „Ratuj życie – bezcenny skarb”. W ich ramach zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości. Uczniowie będą mieli okazję poznać wyposażenie karetki Pogotowia Ratunkowego, poznać typowe objawy zagrażające życiu i poćwiczyć prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. Ponadto będą odgrywać scenki dramowe – symulacje zgłoszenia wypadku na Pogotowie Ratunkowe.

     Jednym z priorytetowych działań projektu są przedsięwzięcia pt. „Ja i inni użytkownicy drogi” mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Obejmują one mikołajkową akcję „Kierowco, zwolnij” (wykonywanie transparentów), gry i zabawy edukacyjne w miasteczku ruchu drogowego, wykonywanie makiet ruchu drogowego oraz udział w rywalizacji w ramach turnieju BRD i rajdu rowerowego zorganizowanego przez Policję,

     Ostatnia grupa zagrożeń, której dotyczy niniejszy projekt związana jest z lasem – jego florą (rośliny, owoce, grzyby) i fauną (dzikie zwierzęta, owady i pajęczaki). Uczniowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu podczas spotkania z leśnikiem. Wykonają ponadto album i prezentację oraz plakat do wiersza K. Brykczyńskiego

Ślubowanie

 "Ja mały uczeń tej szkoły,
przyrzekam wszystkim dorosłym,
szczególnie mamie i tacie,
że będę się pilnie uczył,
wypełniał wszystkie obowiązki i zadania ucznia tak,
aby przynieść zadowolenie sobie i rodzicom.
Obiecuję godnie i kulturalnie się zachowywać
oraz szanować wszystkich dorosłych,
jak przystało na wzorowego ucznia tej szkoły".

DEN

Dzień Nauczyciela przypada 14 października. Święto to jest dniem wolnym od pracy, dlatego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie uznają ten dzień za jeden z przyjemniejszych w roku szkolnym.
Również w naszej szkole dzień ten obchodzony był bardzo uroczyscie. Uczniowie pod kierunkiem pani Joli Wilczury przekazali w zabawny sposób swoją wdzięczność i podziękowania dla wszystkich pracowników szkoły.

Świeto pieczonego ziemnaka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Kontakt

ZPO w Górach

Góry 116

28-411 Michałów

tel.413566006

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www.zpogory.michalow.pl

Historia Gór

Góry

     Wieś pierwszy raz wymienia się jako "de Gori" w dokumentach sądowych ziemskich pod datą 1406. Pierwszym znanym właścicielem wsi był Skarbek z Gór herbu Abdank. O parafii w Górach wspomina już Jan Długosz, stał tam drewniany kościółek. W 1518 i w 1522 wymienia się rodzinę Górskich dziedziców Gór, Węchadłowa i Zagajowa. W 1532 roku Stanisław Górski starosta krakowski był dziedzicem Gór i Węchadłowa. W 1561 roku Barbara Kołkowa herbu Trąby, wdowa po Janie Kołku staje się właścicielką tych dóbr po Górskich, stała się właścicielką Gór, Węchadłowa i Zagajowa. Następcą Barbary Kołkowej w Górach był jej syn Bartłomiej Kołek. W 1598 wizytacja kościelna zastała w kościół w Górach sprofanowany przez Bartłomieja Kołka. W dawnym murowanym kościele katolickim istniał zbór kalwiński w latach 1561-1664. Po Kołkach wieś przechodzi na własność rodziny Chełmskich a następnie Dembińskich herbu Rawicz. Ród Dembińskich został właścicielem Gór na początku XVII wieku (patrz Węchadłów). Ta gałąź rodu bierze swój początek od Piotra Dembińskiego sędziego krakowskiego. W 1668 roku gdy kalwinizm upadał już w Polsce, zamieniono zbór na kościół katolicki. W międzyczasie istniał we wsi drewniany kościół katolicki. Zachował się opis wsi z roku 1699 wymienia się tam pierwszego nieszlacheckiego mieszkańca wsi, był to Szymek Guzy. Opis wsi wymienia różne miejsca w Górach są to: pole Zygmusiu, Zapusta, Gazdaliński Łan, Goncerzyński łan. Wymienione miejsca być może wiążą się z nazwiskami ówczesnych chłopów. W tym czasie dziedzicem wsi był Andrzej z Dębian Dembiński. W 1736 roku Stanisław Dembiński herbu Rawicz sprzedaje te dobra Arnolfowi (lub Arnoldowi) Dembińskiemu herbu Nieczuja (ur. 1704) podczaszemu krakowskiemu. To właśnie ten ród będzie posiadał tu majątek ziemski do 1941 roku, czyli przez ponad 200 lat. Synem i następcą Arnolfa był Ignacy Dembiński, chorąży krakowski, poseł na Sejm Wielki, zwolennik Konstytucji 3 Maja. To on był fundatorem kościoła (1764) w Górach istniejącego do dziś po licznych generalnych remontach W 1783 roku parafia Góry składała się ze wsi: Góry, Kołków, Węchadłów i Zagajów. Parafia liczyła około 1000 dusz. Do wielkanocnej spowiedzi zgłosiło się 794 osoby. Nie zanotowano pod tą datą żadnych innowierców w parafii. W parafii było "po karczmach" trzydziestu Żydów. W 1794 roku w wyniku walk powstańczych został częściowo zniszczony Kościół w Górach. Na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęto więc remont kościoła gdyż "parafianie przez rok tułać się musieli po obcych parafiach prócz pogrzebów, które tu odbywano". Wszyscy synowie Ignacego Dembińskiego byli oficerami. Jeden z nich Henryk był generałem, uczestnikiem kampanii napoleońskich z 1809, 1812 i 1813 r., zastępcą wodza naczelnego w powstaniu listopadowym, bohaterem narodowym Węgier z powstaniu narodowego 1848-49. Dziedzicem dóbr Góry i Polichno został inny z synów Ignacego; Ludwik Dembiński (1785-1835) żonaty z Amelią Dembińską. Na miejscowym cmentarzu Amelia Dembińska wzniosła w 1839 r. klasycystyczną kaplicę grobową. Ludwik Dembiński miał dwóch synów: Ludwika (zm. 1845) i Juliusza (1831-1887). To właśnie ten drugi był dziedzicem Gór i Polichna, w tym czasie do rodziny Dembińskich zaczyna należeć też folwark Michałów. Synem Juliusza Dembińskiego był Ludwik (ur. 1863 ). Jego żoną była Maria Dembińska W 1864 utworzono tu urząd gminy do której należał też Michałów. Dobra Góry składały się z się połowie XIX wieku z folwarków Góry, Polichno i Wymysłów. W dobrach była gorzelnia i duże obszary lasów sosnowych. W końcu XIX wieku wieś Góry liczyła 68 samodzielnych gospodarzy na 283 morgach ziemi. Gmina Góry liczyła w końcu XIX wieku 3 924 mieszkańców. Maria i Ludwik Demińscy mieli czterech mieli czterech synów: Józefa, Antoniego, Juliusza i Henryka oraz dwie córki; Helenę Morstinową i Marię Starowieyską. Rodzina Dembińskich była bardzo zamożna i niezwykle poważana wśród społeczności ziemiańskiej kieleckiego. Fakt, że Dembińscy wydali córkę za hrabiego Morstina świadczy o ich pozycji społecznej. We dworze Dembińskich znajdowała się pokaźna biblioteka. Odbywały się tu polowania na których bywali; Paweł hr. Potocki, Tadeusz hr. Łubieński, Marceli hr. Żółtowski, Alfred hr. Morstin i Stefan Dąbrowski. Rejon Gór był jednym z najważniejszych terenów polowań w województwie. Tradycją rodu Dembińskich było wspomaganie Kościoła Katolickiego. Folwark Góry w roku 1930 był w posiadaniu Józefa Dembińskiego. Józef Dembiński był wielokrotnie wybierany na prezesa wojewódzkiego Związku Ziemian. Po zajęciu kraju przez Niemców został już w październiku 1939 aresztowany i osadzony w wiezieniu w Rzeszowie. Został zwolniony wiosną 1940 roku. Rok później jego majątek został przejęty przez zarząd niemiecki a właściciel usunięty

palac

Pałac w Górach w latach pięćdziesiątych XX wieku

 

Historia ZPO Góry- link

 

 

 

Podręczniki

Dla Rodziców

Plan lekcji